Bilgi Güvenliği Politikası

Amaç :

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Sanal Santral Telekomünikasyon Tic. A.Ş. ‘nin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir. Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

Kapsam :

Bu politika Sanal Santral Telekomünikasyon Tic. A.Ş. bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.

Sorumluluk :

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

Politika :

Siz de Mutlu Müşterilerimiz arasında yerinizi almak istiyorsanız,
Telefonda Görüşelim